12.2.2015

Skautská kapela

Skautská kapela, neboli 9. hudební oddíl střediska Rotunda, je známá po celém skautském světě nejen u nás, ale i v Evropě.

V roce 2014 oslavila 80 let od svého založení. Hrála tedy už na světovém Jamboree v roce 1947 ve Francii, na což její členové dodnes vzpomínají. Soubor je složen ze 17 registrovaných skautů a dalších mnoha hudebníků, kteří se hudbě věnují i ve svém profesionálním životě.